Κέντρο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας
και Κλινικής Ύπνωσης

Λάμπρος Κοντογιάννης

Στο κέντρο συνθετικής ψυχοθεραπείας

παρέχεται θεραπεία με την μέθοδο της σύνθεσης πολλών προσεγγίσεων, που σημαίνει ότι εφαρμόζονται περισσότερες από μία μόνο μέθοδο ψυχοθεραπείας.
Οι προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε σύνθεση είναι: CBT cognative behavioral therapy,  PCA person centered approach & Psychodynamic approach (attachment theory), Systemic Family therapy, Gestalt &  Clinical Hypnosis.

Οι προσεγγίσεις μας

Γνωσιακή συμπεριφορική ή συμπεριφοριστική θεραπεία, προσωποκεντρική - Πελατοκεντρική Θεραπεία (Carl Rogers), Ψυχοδυναμική θεραπεία (θεωρία προσκόλλησης), Συστημική οικογενειακή πρακτική, Κλινική  Ύπνωση.


Το μεγάλο εύρος σε αριθμό των γνωστικών μας μεθόδων, καθιστά το κέντρο συνθετικής ψυχοθεραπείας ως το πλέον αποτελεσματικό και μοναδικό στο είδος του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία θεραπείας κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος μαζί με τον ψυχοθεραπευτή - σύμβουλο χτίζοντας μία θεραπευτική σχέση, προσπαθούν να πετύχουν τον στόχο τον οποίο βάζουν.

Αυτός μπορεί να είναι προσωπική ανάπτυξη, αναζήτηση του «εγώ», καθημερινές δυσκολίες ή άλλα προβλήματα που να σχετίζονται με διαπροσωπικές σχέσεις, άγχος, κρίσεις πανικού, προβλήματα που να σχετίζονται με το παρελθόν από την παιδική ηλικία και πολλά άλλα προβλήματα που δημιουργούν δυσκολία στην καθημερινότητα και καθιστούν τη ζωή του πελάτη δυσλειτουργική.

Ακόμη πολλές φορές το αίτημα δεν είναι πάντοτε γνωστό οπότε ο θεραπευόμενος μαζί τον θεραπευτή προσπαθούν να τον ανακαλύψουν και να βάλουν τον στόχο μαζί.

Η θεραπευτική συμμαχία είναι πολύ σημαντική για τη θεραπεία και ένα πολύ μεγάλο μέρος της στηρίζεται σε αυτή.
Έτσι με τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας επιδιώκουμε τη ψυχική υγεία και ισορροπία, καθώς και ισορροπία στην κοινωνική, προσωπική, στη πνευματική ζωή και τη λειτουργικότητα.

Αυτό γίνεται με το να φέρουμε το ασυνείδητο στο συνειδητό μας ώστε η αυτογνωσία να γίνει κτήμα μας και μέσα από ωρίμανση να γινόμαστε ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιημένοι και εξελίξιμοι.